– Quá trình, Thành lập Luật Tín Nghĩa Phụ trách hệ thống công nghệ thông Luật Tín Nghĩa. – Giáo dục, Công nghệ thông tin Tốt nghiệp Cử nhân Công nghệ. – Kinh nghiệm , Web hostting Thiết lập hệ thống công nghệ thông tin, an toàn mạng. Quản trị host, web, seo… LỊCH SỬ…

logo-footer