. Chồng mất tích sau cuộc chiến, bà ở vậy, nhiều người khuyên bà thêm…

. Hiện nay, xã hội có một loại công việc đang hoạt động là “Thừa…

. Khi mà mìn hình tivi chiếu cảnh người mẹ bật đứng dậy, tìm đứa…

. Như cái duyên, tình cờ chú ong gặp bông hoa trên phây bút. Chú…

. Khi một tai hoạ ập đến, người trong cuộc cần lắm tấm lòng nhân…

. Toà án, nơi: hỉ, nộ, ái, ố là những thái độ tinh thần, hành…