. Suốt hai tháng 10 và 11 hàng năm, thì thầy cãi phải luôn chạy theo thầy phán. Bởi lẽ cả hai phải đảm bảo chỉ tiêu để công lý phải hoàn toàn sáng suốt.

. Vùng đất Nam Bộ nhờ công cuộc khai phá của chúa Nguyễn. Năm 1698, Thần hầu Nguyễn Hữu Cảnh cho lập phủ Gia Định. Khi Pháp vào Đông Dương, đổi tên thành phố Sài Gòn và trở nên một trong hai đô thị quan trọng nhất Việt Nam.

. Tại trung tâm Sài Gòn, Pháp đặt tên một con đường là De Lattre De Tassigny chạy từ phi trường Tân Sơn Nhất đến bến Chương Dương sông Sài Gòn.

. Sau hiệp định Genève tháng 7/1954 chính quyền Pháp bàn giao cho Chính phủ Bảo Đại, Thủ tướng Ngô Đình Diệm. Hội đồng Đô thành đã đổi tên thành đường Công Lý.

. Sau 30/4/1975 chính phủ Cách mạng Lâm thời đã đổi tên đường Công Lý là Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

. Đến năm 1985 Tp.HCM lại cắt đoạn từ cầu Công Lý đến phi trường Tân Sơn Nhất đặt là đường Nguyễn Văn Trỗi. Nên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa còn lại như hiện nay.

. Đây là con đường dài và đẹp rất xứng đáng vì hầu hết các sự kiện lịch sử đều có dấu ấn trên con đường này. Các lãnh đạo nước nhà, các nguyên thủ quốc tế tới thăm Tp.HCM đều đi qua con đường này.

. Con đường Công Lý ngày xưa giờ chỉ còn lại cái tên là Cầu Công Lý. Công ty Luật tui cũng toạ lạc trên đoạn gần cầu Công Lý này.

. Nhưng vì sao người xưa đặt tên là đường Công Lý, phải chăng vì đi ngang qua Pháp đình Sài Gòn nơi Nữ thần Công Lý đang ngự trị, nay là Toà án nhân dân Tp.HCM?

(Còn tiếp)

Ls.Lễ.05/12/19.
Luật Tín Nghĩa
Ảnh Pháp đình Sài Gòn trước 1975.

CategoryKý sự
logo-footer