Cá nhân nào cũng có thể hành nghề luật sư? Doanh nghiệp nào cũng có thể hoạt động tư vấn pháp luật? (Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả) Bài 3. Ai quản lý luật sư và tổ chức hành nghề luật sư? Cá nhân Luật sư chịu sự quản lý…

Cá nhân nào cũng có thể hành nghề luật sư? Doanh nghiệp nào cũng có thể hoạt động tư vấn pháp luật? (Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả) Bài 2. Lĩnh vực hoạt động nào của Luật sư chuyên nghiệp? . Phạm vi hành nghề luật sư: 1- Thực hiện…

Cá nhân nào cũng có thể hành nghề luật sư? Doanh nghiệp nào cũng có thể hoạt động tư vấn pháp luật? (Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả) . Gần đây trên mạng xã hội xuất hiện một Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM trả lời…

Án lệ số 12/2017/AL về xác định trường hợp đương sự được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất sau khi Tòa án đã hoãn phiên tòa Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2017 và được công hố theo Quyết định số 299/QĐ-CA…

Án lệ số 11/2017/AL về công nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất mà trên đất có tài sản không thuộc Sở hữu của bên thế chấp Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2017 và được công bố theo Quyết định số…

logo-footer