Theo Điều 57 Luật Công chứng 2014 thì: 1. Những người thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc mà trong di chúc không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người thì có quyền yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản. Trong văn bản thỏa thuận phân…

Theo quy định Luật Đất đai 2013 trình tự, thủ tục thu hồi đất được thực hiện như sau: 1. UBND có thẩm quyền thu hồi ban hành thông báo thu hồi đất và được gửi đến từng người có đất thu hồi, họp phổ biến đến người dân trong khu vực có đất thu hồi và…

Theo quy định của Luật Nhà ở 2014 và các văn bản hướng dẫn thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài được công nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam khi đáp ứng các điều kiện sau: 1. Được phép nhập cảnh vào Việt Nam; trường hợp mang hộ chiếu Việt…

Bạn nộp 01 bộ hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc UBND cấp xã để thực hiện thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Hồ sơ bao gồm: Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất…

Qua thông tin bạn cung cấp việc mua bán căn hộ chung cư chỉ có “hợp đồng xanh”, theo thông lệ dân gian tạm hiểu là hợp đồng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. Theo đó, việc mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước phải tuân theo quy định pháp luật nhà…

logo-footer