– Quá trình, Thành lập Luật Tín Nghĩa Phụ trách hệ thống công nghệ thông Luật Tín Nghĩa. – Giáo dục, Công nghệ thông tin Tốt nghiệp Cử nhân Công nghệ. – Kinh nghiệm , Web hostting Thiết lập hệ thống công nghệ thông tin, an toàn mạng. Quản trị host, web, seo… LỊCH SỬ…

– Quá trình, Thành lập Luật Tín Nghĩa Cộng sự cấp cao Công ty Luật Tín Nghĩa. Xuất thân là một lãnh đạo Công đoàn tại Khu chế xuất Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Từng trãi qua các đơn vị Sở Y tế thành phố HCM, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam…

– Quá trình, Thành lập Luật Tín Nghĩa Người sáng lập Công ty chúng tôi, Ông Hồ Nguyên Lễ. Ông xuất thân là một lãnh đạo Đoàn thanh niên tại Khu chế xuất Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó Ông về làm việc cho Hepza tại bộ phận Quản lý lao động…

logo-footer