Doanh nghiệp nào cũng có thể hoạt động tư vấn pháp luật?
(Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả)

Bài 5.
Doanh nghiệp nào cũng có thể hoạt động tư vấn pháp luật?

. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã căn cứ vào mã ngành 69101 để cấp phép cho doanh nghiệp hoạt định kinh doanh nghành nghề “Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật”.
. Theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng quy định chi tiết Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam thì: Mã ngành 69101 “Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật” bao gồm: Đại diện pháp lý cho quyền lợi của một bên đối với bên kia, dù có trước tòa hoặc hội đồng xét xử khác hay không, hoặc có sự giám sát của những người là thành viên của tòa về:
– Tư vấn và đại diện trong vấn đề dân sự;
– Tư vấn và đại diện tội phạm hình sự;
– Tư vấn và đại diện có liên quan đến các vụ tranh chấp về lao động;
– Thống nhất các điều khoản, thoả thuận hợp tác hoặc các tài liệu tương tự liên quan đến thành lập công ty.
. Như vậy pháp luật đã cho phép doanh nghiệp hoạt động “tư vấn pháp luật” theo luật Doanh nghiệp trong những ngành nghề có trong “Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam” do Thủ tướng ban hành. Nhưng có một hoạt động rất lạ là “Tư vấn và đại diện tội phạm hình sự”.
Tại sao lại có thể đại diện cho “tội phạm hình sự” kia chứ?
. Việc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp phép là từ hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cũng chính Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Cơ quan chủ trì soạn thảo Luật Doanh nghiệp nên vẫn có những quan điểm cho phép doanh nghiệp hoạt động mà chưa thống nhất với luật chuyên ngành như Luật Luật sư. Việc ban hành Quyết định 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng cũng từ theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hoạt động “tư vấn pháp luật” nhưng quên kèm điều kiện “Cần và Đủ” để doanh nghiệp hoạt động bình đẳng như điều kiện “Cần và Đủ” của hoạt động Luật sư.
. Ngày 20/6/2019 Đoàn Luật sư Tp.HCM đã có công văn gửi Thủ tướng xem xét việc “Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật” của doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp.
. http://hcmcbar.org/NewsDetail.aspx…
Ls.Lễ.21/6/2019.
(Còn tiếp)
Bài 6.
So sánh Công ty hoạt động tư vấn pháp luật theo Luật Doanh nghiệp
Và Công ty Luật hoạt động dịch vụ pháp lý theo Luật Luật sư.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản
logo-footer