Doanh nghiệp nào cũng có thể hoạt động tư vấn pháp luật?
(Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả)

Bài 4.
Cá nhân nào cũng có thể hành nghề luật sư?

. Để hành nghề luật sư thì cần và đủ các điều kiện nghiêm ngặt như nêu tại các bài viết 1, 2 và 3. Nhưng thực tế thì cá nhân (không phải cử nhân Luật) cũng có thể hành nghề luật sư.
Cụ thể là:
. Bộ luật dân sự quy định: Cá nhân, pháp nhân có thể uỷ quyền cho cá nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.
. Do đó một người hoặc pháp nhân có thể uỷ quyền cho một người khác đại diện thay thực hiện một giao dịch kể cả việc ra tòa án để tham gia tố tụng mà người được ủy quyền không bắt buộc phải là luật sư chuyên nghiệp.
. Bộ luật tố tụng dân sự quy định:
. Những người được tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự bao gồm: Luật sư hoặc Công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ…; không phải là cán bộ, công chức của Tòa án, Viện kiểm sát và Công an.
. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự có thể bảo vệ cho nhiều đương sự trong cùng một vụ án.
. Bộ luật tố tụng hình sự quy định:
. Những người được bào chữa cho người bị buộc tội nhờ bào chữa là: Luật sư; Trợ giúp viên pháp lý, Người đại diện của người bị buộc tội;
. Trong đó Người đại diện của người bị buộc tội xuất trình CMND kèm theo bản sao có chứng thực và giấy tờ có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về mối quan hệ của họ với người bị buộc tội.
. Như vậy cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ là có thể tham gia tố tụng để thực hiện công việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ án dân sự, hoặc làm Người đại diện cho người bị buộc tội để bào chữa trong vụ án hình sự… mà không nhất thiết phải là một Luật sư.
. Vậy là pháp luật hiện hành đã quy định “mở” cho phép mỗi cá nhân có thể tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chính mình hoặc cũng có thể nhận được uỷ quyền để bảo vệ người khác như là một luật sư tại Toà án và các cơ quan, tổ chức khác.
.
Ls.Lễ.20/6/2019.
(Còn tiếp)
Bài 5.
Doanh nghiệp nào cũng có thể hoạt động tư vấn pháp luật?

logo-footer