So sánh mô hình hoạt động Công ty Tư vấn Luật . Ls.Lễ.24/6/19.

Doanh nghiệp nào cũng có thể hoạt động tư vấn pháp luật? (Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả) Bài 5. Doanh nghiệp nào cũng có thể hoạt động tư vấn pháp luật? . Sở Kế hoạch và Đầu tư đã căn cứ vào mã ngành 69101 để cấp phép cho…

Doanh nghiệp nào cũng có thể hoạt động tư vấn pháp luật? (Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả) Bài 5. Doanh nghiệp nào cũng có thể hoạt động tư vấn pháp luật? . Sở Kế hoạch và Đầu tư đã căn cứ vào mã ngành 69101 để cấp phép cho…

Doanh nghiệp nào cũng có thể hoạt động tư vấn pháp luật? (Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả) Bài 4. Cá nhân nào cũng có thể hành nghề luật sư? . Để hành nghề luật sư thì cần và đủ các điều kiện nghiêm ngặt như nêu tại các bài…

logo-footer