. Một chàng thanh niên hai mấy tuổi bước vào Văn phòng luật sư nhờ tư vấn chuyện hộ tịch đổi lại cái tên khai sinh, cụ thể là bỏ bớt cái dấu hoặc thay tên cùng âm cho dễ chịu hơn cái tên cha mẹ đặt “HẬN”. . Luật sư lần lượt tư vấn:…

. Toà án, nơi hỉ, nộ, ái, ố là những thái độ tinh thần, hành động… đều được biểu cảm ở những người đi kiện, đi hầu kiện và cả những người tư vấn hoặc trực tiếp làm công tác xét xử vụ kiện. . Người đi kiện thì có thể thắng kiện hoặc thua…

So sánh mô hình hoạt động Công ty Tư vấn Luật . Ls.Lễ.24/6/19.

Doanh nghiệp nào cũng có thể hoạt động tư vấn pháp luật? (Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả) Bài 5. Doanh nghiệp nào cũng có thể hoạt động tư vấn pháp luật? . Sở Kế hoạch và Đầu tư đã căn cứ vào mã ngành 69101 để cấp phép cho…

Doanh nghiệp nào cũng có thể hoạt động tư vấn pháp luật? (Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả) Bài 5. Doanh nghiệp nào cũng có thể hoạt động tư vấn pháp luật? . Sở Kế hoạch và Đầu tư đã căn cứ vào mã ngành 69101 để cấp phép cho…

Doanh nghiệp nào cũng có thể hoạt động tư vấn pháp luật? (Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả) Bài 4. Cá nhân nào cũng có thể hành nghề luật sư? . Để hành nghề luật sư thì cần và đủ các điều kiện nghiêm ngặt như nêu tại các bài…

Cá nhân nào cũng có thể hành nghề luật sư? Doanh nghiệp nào cũng có thể hoạt động tư vấn pháp luật? (Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả) Bài 3. Ai quản lý luật sư và tổ chức hành nghề luật sư? Cá nhân Luật sư chịu sự quản lý…

Cá nhân nào cũng có thể hành nghề luật sư? Doanh nghiệp nào cũng có thể hoạt động tư vấn pháp luật? (Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả) Bài 2. Lĩnh vực hoạt động nào của Luật sư chuyên nghiệp? . Phạm vi hành nghề luật sư: 1- Thực hiện…

Cá nhân nào cũng có thể hành nghề luật sư? Doanh nghiệp nào cũng có thể hoạt động tư vấn pháp luật? (Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả) . Gần đây trên mạng xã hội xuất hiện một Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM trả lời…

logo-footer