Theo quy định của Luật Nhà ở 2014 và các văn bản hướng dẫn thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài được công nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam khi đáp ứng các điều kiện sau: 1. Được phép nhập cảnh vào Việt Nam; trường hợp mang hộ chiếu Việt…

Bạn nộp 01 bộ hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc UBND cấp xã để thực hiện thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Hồ sơ bao gồm: Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất…

Qua thông tin bạn cung cấp việc mua bán căn hộ chung cư chỉ có “hợp đồng xanh”, theo thông lệ dân gian tạm hiểu là hợp đồng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. Theo đó, việc mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước phải tuân theo quy định pháp luật nhà…

logo-footer